Tegenwoordig is hij weer helemaal terug in het vormgeven van zijn missie: Nederland zo snel mogelijk op schone energie laten draaien. Diederik Samsom, de pragmatische idealist, heeft al sinds begin deze eeuw een consistente boodschap - radicaal stoppen met 'fossiel' maar ook compromissen sluiten om dit uitvoerbaar te maken.

Zijn Nestor aan de TU Delft, waar hij reactorkunde studeerde, was de latere rector magnificus Tim van de Hagen. New Energy TV portretteerde leerling en docent in 2006. Van der Hagen verschilde met hem van mening over de inzet van kernenergie, maar prees zijn pupil om diens kennis en verbale uitdrukkingsvaardigheid.


De jonge ingenieur Diederik Samsom

Een jaar later trad de PvdA toe tot het kabinet Balkenende-4, en keek heel politiek Nederland uit naar de manier waarop minister Jacqueline Cramer de duurzame energie paragraaf zou invullen. Diederik Samsom wilde tijdens die eerste honderd dagen wel een tipje van de sluier lichten voor onze camera.


"We gaan van Nederland een Europese koploper op maken"

Samsom bleef zich vanuit de Tweede Kamer met hart en ziel om het klimaatprobleem bekommeren. Hij was erbij toen de klimaattop COP-15 in Kopenhagen teleurstellend in een slap compromis eindigde. Via de telefoon deed hij indrukwekkend verslag van de pogingen om met name de VS onder druk te zetten.Principieel gaf de PvdA-voorman geen interviews meer over dit onderwerp nadat hij de Tweede Kamerfractie ging leiden - hij wilde natuurlijk zijn specialist in de Kamer niet voor de voeten lopen. Maar toen hij in de laatste maanden van het VVD-PvdA kabinet werd uitgedaagd door de toenmalige vice-premier Lodewijk Asscher, die het partijleiderschap wilde overnemen, had hij toch behoefte om het gevoerde energiebeleid te verdedigen. New Energy TV was vereerd met het interview.


Samsom in de verdediging

En zo werd de energieke Diederik afgeserveerd door zijn eigen 'zoekende' achterban, maar gelukkig is hij niet verloren voor de energietransitie. We hopen als hij bejaard is over enkele decennia nog eens met hem - met draaiende camera - terug te blikken op een geslaagde omwenteling in Nederland. Of deden we dit niet al eens eerder in januari 2007 !?


Diederik Samsom haalt oude herinneringen op

Moderated by Roelf van Til, New Energy TV

Heb je een idee voor een volgende film - liefst met opdrachtgever - laat het ons weten. We kunnen zo'n reportage heel snel en efficient produceren, of wat uitgebreider met een degelijk doortimmerd plan.