Europa op Waterstof


Langzaam maar zeker!

Al tientallen jaren wordt er enthousiast gesproken over de waterstof economie, maar tot nu toe kregen de pessimisten altijd gelijk: het schiet niet op met die H2-toekomst. Toch kentert zo langzamerhand het beeld van ‘waterstof als eeuwige belofte’. Op alle vlakken binnen de energietransitie dringen zich de scenario’s met het waterstofgas op. Waterstof als onmisbare schakel voor Europa!

New Energy TV hoopt deze interessante ontwikkeling de komende jaren met de camera te kunnen volgen. Heeft u ideeën voor een reportage? Laat het ons graag weten: info@new-energy.tv

H2 als energiedrager van de toekomst

Waterstof (H2) is geen energiebron, maar een energiedrager. Waterstof komt niet in vrije vorm voor in de natuur en moet worden geproduceerd uit een energiebron, net zoals benzine en elektriciteit. Waterstof kan worden geproduceerd uit koolwaterstoffen, zoals aardgas, aardolie, steenkool en biomassa. In de industrie wordt waterstof op het ogenblik vooral geproduceerd uit aardgas. Het wordt gebruikt voor kunstmest en voor de productie en ontzwaveling van benzine, diesel en andere brandstoffen uit ruwe olie. De hoeveelheid waterstof die nu in het Rijnmondgebied geproduceerd wordt is voldoende om een groot deel van de Nederlandse auto’s op waterstof te laten rijden (Bron: ECN).

H2 als schone brandstof

Bij de verbranding van waterstofgas komt, in tegenstelling tot aardgas, geen CO2 vrij. De verwachting is dat brandstofcellen in de toekomst vooral worden gebruikt in voertuigen. Bijvoorbeeld personenauto’s, kleine vrachtwagens, stadsbussen, vorkheftrucks en rondvaartboten. Ze produceren dan elektriciteit, die een elektromotor aandrijft waarop het voertuig kan rijden. Alleen voor toepassingen als internationaal vrachtverkeer, vliegtuigen of zeeschepen zijn brandstofcellen minder geschikt. Hiervoor is de hoeveelheid energie die in de vorm van waterstof kan worden meegenomen veelal niet toereikend.

H2 als opslagmedium van groene energie

Het grote aanbod aan duurzaam opgewekte elektriciteit uit wind en zon is niet op ieder gewenst moment beschikbaar. Daarom is er grote behoefte aan opslag van elektriciteit, zowel voor de korte termijn (over de loop van de dag) als voor de lange termijn (over de loop van weken of seizoenen). Voor de korte termijn is opslag in batterijen het beste idee, terwijl voor de langere termijn opslag van energie in kunstmatig geproduceerde brandstoffen, zoals waterstof, het meest geschikt is. De productie van waterstof, via elektrolyse, uit ‘wind’ en ‘zon’ is volgens velen de ultieme bron van opslag van duurzame energie.

H2 als het nieuwe aardgas

Ook als vervanger van aardgas heeft waterstof grote potentie. Het Nederlandse gasnetwerk, waar we al decennialang uit Groningen gewonnen aardgas door pompen, is ook geschikt voor waterstofgas. Dat blijkt uit recent onderzoek van Kiwa, een technisch dienstverlener in testen, meten en certificeren. In het streven om de komende jaren honderdduizenden gebouwen en woningen van aardgas af te koppelen, zou waterstof dus een cruciale bijdrage kunnen leveren. In Rotterdam start al een proef om woningen te verwarmen met 100 procent waterstof.

Groene, grijze en blauwe waterstof

Er is elektriciteit nodig om via elektrolyse water te splitsen in waterstof en zuurstof. Wanneer deze elektriciteit afkomstig is uit duurzame energie, bijvoorbeeld zonne- en of windenergie, dan wordt er gesproken van groene waterstof. Wanneer er aardgas wordt gebruikt, spreekt men over grijze waterstof.

Blauwe, klimaatneutrale waterstof zit tussen deze twee in. Bij blauwe waterstof wordt namelijk de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van het aardgas afgevangen en opgeslagen in bijvoorbeeld lege gasvelden. Blauwe waterstof kan dus in heel Nederland worden ingezet voor de industrie en centrales als CO₂-vrije gasvormige energiedrager.

Uit het stenen tijdperk van New Energy TV:
Professor Schoonman maakt waterstof met zonnecellen (2005)
De eerste race auto op waterstof is een feit (2006)
Een speelgoedauto op waterstof (2006)

Recenter:
Belangstelling voor waterstofauto’s bundelen (2016)
Gebruik voortaan groene waterstof bij de raffinage van diesel (2016)
Waterstofgas voor FCEV’s 100% duurzaam produceren (2016)