Initiator: redactie New Energy TV

Waterstofgas als energiedrager van de toekomst

De productie van waterstof uit 'wind' en 'zon' is, volgens velen, de ultieme bron van opslag van duurzame energie. De transitie naar waterstof zal de komende jaren steeds zichtbaarder worden. De technologie is er, nu de infrastructuur nog.

Ook als vervanger van aardgas heeft waterstof grote potentie. In Rotterdam start een proef om woningen te verwarmen met 100 procent waterstof. Bij de verbranding van waterstofgas komt, in tegenstelling tot aardgas, geen CO2 vrij. Met de productie, distributie en het gebruik van waterstof is nog geen grootschalige ervaring opgedaan. Een aantal pilots moet daarin verandering brengen.

Groene en blauwe waterstof

Zogenaamde 'groene' en 'blauwe' waterstof spelen straks wellicht een sleutelrol bij de energietransitie in Nederland.Blauwe waterstof wordt afgesplitst van methaan (aardgas) door middel van een Auto Thermal Reforming (ATR) proces, waarbij CO₂ als afvalstof op zee onder de grond wordt opgeslagen.

De blauwe waterstof kan op korte termijn in heel Nederland worden ingezet voor de industrie en centrales als CO₂-vrije gasvormige energiedrager.

Groene waterstof komt uit overschotten duurzame energie vooral van wind op zee. Deze overschotten, die pas later ontstaan, kunnen met elektrolyse omgezet worden in (groene) waterstof. Dit kan dan ook in heel Nederland worden ingezet voor de industrie en centrales als CO₂-vrije gasvormige energiedrager.

Gemodereerd door redactie NETV, New Energy TV

Samen de waterstof uitdagingen formuleren.

New Energy TV wil deze ontwikkelingen op de voet gaan volgen. We doen dat in de vorm van challenges - uitdagingen aan het adres van alle betrokkenen - netbeheerders, overheden, commerciële partijen, de wetenschap en burgers. Heb jij een 'uitdaging' voor Nederland op het gebied van de transitie naar waterstof? Deel deze met ons, en ontvang hier je eigen discussieplatform. Samen bedenken we een deadline en een reward, Samen starten we een challenge om Nederland te verduurzamen.