Jacqueline Cramer in 2007: "Wij als Rijk gaan voor 100% duurzaam in 2010".

De rijksoverheid wil nog uitsluitend duurzame producten en diensten aanschaffen voor onder meer het bouwen, inrichten en beheren van gebouwen, en de inkoop van energie. Zolang New Energy TV bestaat, is dit een al issue, waar zowel de centrale overheid als gemeenten en provincies mee worstelen. Voor onze camera verklaarde de toenmalige minister van VROM Jacqueline Cramer in 2007 dat de doelstelling van 100% duurzaam inkopen binnen drie jaar best gehaald kon worden.


Ike de Haan, toen werkzaam voor het Klimaatverbond, interviewt minister Cramer.

Dat was helaas iets te optimistisch. Irma Thijssen van SenterNovem, één van de voorlopers van RVO, legt in 2010 uit welke criteria de overheid hanteert. Van vooral de bouwsector worden grote stappen met veel impact verwacht. De Rijksgebouwendienst moet daarbij vér voor de troepen uitlopen.


Irma Thijssen van SenterNovem

Een aantal kabinetten later is Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, zoals het tegenwoordig heet, nog steeds een heet hangijzer. De overheid geeft jaarlijks meer dan 50 miljard euro uit, waarmee ze als 'launching customer' het goede voorbeeld dient te geven. Voor wat betreft de vergroening van energie is het Energieakkoord gesloten. Overheidsambtenaren en andere experts krijgen in cursusvorm uitgelegd hoe het proces van 'duurzaam aanbesteden' werkt. New Energy TV deed hiervoor de interviews.


Herman Zwerink over hoe Twenterand groene stroom inkoopt met een zonnepark.

Andere expert interviews:
Regio Arnhem - Nijmegen heeft inkoop van stroom verduurzaamd, zie video Duurzaam inkopen van elektriciteit door Den Haag: zon en wind, zie video
De 'gasprovincie' Groningen gaat zijn energie voortaan duurzaam inkopen: zie video

De cursus werd voor PIANOo voorbereid door Albert Hulshoff van Fit Our Future.
Fit Our Future
is een belangrijke speler op de markt van energiebesparing; een adviesbureau dat ondernemers en instellingen helpt hun CO2-reductie doelstellingen te realiseren. In een promofilmpje uit 2016 stelt Fit Our Future zich voor:


Prins Carlos heeft zich als commissaris aan Fit Our Future verbonden.

Moderated by Roelf van Til, New Energy TV

Heb je een idee voor een volgende film - liefst met opdrachtgever - laat het ons weten. We kunnen zo'n reportage heel snel en efficiënt produceren, of wat uitgebreider met een degelijk doortimmerd plan.