New-Energy.tv

NEW-ENERGY.TV NIEUWSBRIEFNew-Energy TV produceerde een voorlichtingsfilm voor het geplande Windpark Fryslan, een grootschalig windpark van 250-400 MW in het noordelijk deel van het IJsselmeer nabij de Afsluitdijk. In de film schetsen de initiatiefnemers en de betrokken overheden de voordelen van een groot windpark in het IJsselmeer. Ook is er aandacht voor de weerstand tegen het plan.

Alle lichten gaan weer op groen in de windenergie-sector, nu het kabinet inzet op de realisatie van 2 x 6000 megawatt windenergie voor 2020 (onshore en offshore). Een optimistische sfeer kenmerkte dan ook de Winddag 2013, georganiseerd door de Nederlandse Wind Energie Associatie, de NWEA. Zie hier het videoverslag.

We registreerden ook presentaties over de kostenreductie in de offshore windbranche, over burgerparticipatie bij windpark Noordoostpolder, een lang debat over de actualiteit, en natuurlijk de openingsrede van NWEA-voorzitter Jaap Warners, die aftrapte met de uitspraak: "we hebben de zeven magere jaren achter ons gelaten".

Gaat ook een kleine windmolen nu eindelijk doorbreken? Eerdere types maakten hun belofte niet waar. We zagen de Windchallenge in bedrijf. Het is een innovatieve, integraal ontworpen kleine windturbine van Nederlands design. Deze fluisterstille, lichte windturbine is ontworpen voor probleemloze montage op een dak of mast in een bebouwde omgeving.

Heeft u een interessant project op het gebied van duurzame energie? Wilt u daarmee enige tienduizenden kijkers bereiken? Bestel een cameraploeg van New-Energy TV (0642297246) en we komen naar u toe, eventueel in onze 100% elektrische Tesla, uitgeleend en gesponsord door Soleco.

New Energy TV

LINKS OVER ONS
CONDITIES CONTACT
U bent ingeschreven als {%address%}. Klik hier om u uit te schrijven.