New-Energy.tv

NEW-ENERGY.TV NIEUWSBRIEFDe SER-Borgingscommissie hield in het SER-gebouw in Den Haag een drukbezochte conferentie "Energieakkoord in Versnelling". Zes nieuwe initiatieven werden gepresenteerd die een grote bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie in Nederland. New Energy TV maakte een videoverslag, zie onze reportage.

Het Energieakkoord voor duurzame groei bevat afspraken over energiebesparing, meer duurzame energie en extra werkgelegenheid. Het inmiddels demissionaire kabinet heeft deze afspraken gemaakt met onder meer werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties. Het kabinet beschouwt het akkoord als een belangrijke stap op weg naar een 100% duurzame energievoorziening.

Nieuws over duurzame energie? Informeer ons. Betaalbare video-productie en publicatie op New Energy TV. info@new-energy.tv of 06-42297246


New Energy TV

LINKS OVER ONS
CONDITIES CONTACT
U bent ingeschreven als {%address%}. Klik hier om u uit te schrijven.