New-Energy.tv

NEW-ENERGY.TV NIEUWSBRIEF


Afgelopen week leverde een aantal gedenkwaardige evenementen op voor de duurzame energie beweging in Nederland. In Amersfoort kwamen honderden mensen bijeen, die de lokale burgerinitiatieven een warm hart toe dragen. New-Energy TV was erbij. Opeens werd duidelijk hoe krachtig deze trend is.

De Sociaal Economische Raad (SER) beleefde een dag later een tamelijk unieke raadvergadering. Burgers en organisaties konden in een goed bezochte hoorzitting hun boodschap kwijt. Unaniem besloot de SER om over zes maanden een Nationaal Energie Akkoord voor Duurzame Groei te formuleren, zie ons verslag. De vraag is natuurlijk wel hoe effectief dit akkoord (een advies aan de regering) zal zijn.

Graag zetten we de volgende bijdragen tijdens die SER-vergadering in de schijnwerpers:

1) Het pleidooi van prins Carlos om nu gebruik te maken van het "momentum".
2) Het indringende betoog van Tjerk Wagenaar van de Stichting Natuur en Milieu om te komen tot een nationaal energie transitie akkoord
3) Een onvervalst burger initiatief geluid met de "O" van onderstroom, door Martijn Messing.
4) De journalistieke samenvatting van deze gedenkwaardige SER-raadvegadering.
5) Een terugblik door Marco Witschge van Nederland Krijgt Nieuwe Energie.

Ook afgelopen week kondigde de actie-organisatie Urgenda aan om een proces tegen de Staat der Nederlanden te starten, als de politiek niet snel besluit tot een daadkrachtig klimaatbeleid. New-Energy TV registreerde het waarom van zo'n rechtszaak, uitgesproken door Marjan Minnesma, en de Nieuwspoort-persconferentie.

Heeft u een interessant project op het gebied van duurzame energie? Wilt u daarmee enige tienduizenden kijkers bereiken? Bestel een cameraploeg van New-Energy TV en we komen naar u toe, eventueel in onze 100% elektrische Tesla, uitgeleend en gesponsord door Soleco. 

New Energy TV

LINKS OVER ONS
CONDITIES CONTACT
U bent ingeschreven als {%address%}. Klik hier om u uit te schrijven.