New-Energy.tv

NEW-ENERGY.TV NIEUWSBRIEF


Nederland zette op 6 september 2013 een belangrijke stap op weg naar een schone toekomst. Bijna vijftig organisaties verbonden zich aan het Energieakkoord voor Duurzame Groei. New-Energy TV doet verslag.

Ernst Vuyk van ODE interviewde, voor onze camera, na afloop van de ondertekening van het Energieakkoord SER-voorzitter Wiebe Draijer. Draijer was nog fris genoeg om details uit het akkoord toe te lichten, getuige het resultaat.

Initiatiefnemer Marco Witschge was aan het begin van het SER-traject al positief gestemd over de kans op succes.

Het SER-Energieakkoord komt voort uit een burgerinitiatief van Nederland Krijgt Nieuwe Energie, dat er in december 2010 in slaagde om 45 duizend handtekeningen aan de Tweede Kamer te overhandigen. Het was een oproep om te komen tot een partijoverstijgend energieakkoord voor ons land.

Een handjevol burgers maakte deze oproep concreet door op New-Energy TV rechtstreeks de Tweede Kamer aan te spreken.

Ander nieuws: op 30 september vindt het evenement plaats: Samen Anders Denken Anders Doen.
Stedelijke ontwikkeling, Leefbaarheid, Duurzame Energie, …   Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een andere manier van denken en doen!  De kaarten worden opnieuw geschud. Om gemeenten te helpen hun nieuwe rol te pakken, vindt op 30 september speciaal voor hen het evenement “Samen Anders Denken Anders Doen” plaats.  Meer informatie en aanmelden via www.andersdenkenandersdoen.nu
.

Heeft u een interessant project op het gebied van duurzame energie? Wilt u daarmee enige tienduizenden kijkers bereiken? Bestel een cameraploeg van New-Energy TV (0642297246) en we komen naar u toe, eventueel in onze 100% elektrische Tesla, uitgeleend en gesponsord door Soleco.

New Energy TV

LINKS OVER ONS
CONDITIES CONTACT
U bent ingeschreven als {%address%}. Klik hier om u uit te schrijven.