New-Energy.tv

NEW-ENERGY.TV NIEUWSBRIEF


Prof.dr.ir. Jan Rotmans (Urgenda / DRIFT) is een enthousiast supporter van het initiatief om een Europese beweging op te richten die streeft naar energie autonomie en schone energie voor Europa. Zie video.

"New Energy for Europe" wil de komende tijd met onconventionele filmpjes een internationaal publiek bereiken. Een eerste filmtrailer geeft een fictief idee van de kwetsbaarheid van Europa, wat ook omgedraaid kan worden in kracht voor Europa. Zie video.

In dit script kiest Europa ervoor om zich los te maken van Russische gas en olie. Volgende week komen nog twee nieuwe filmtrailers online, met andere actuele aanleidingen om actie te ondernemen.

We roepen organisaties en bedrijven op om mee te doen in dit scenario, en een rol te spelen in dit hoopgevende verhaal. Dat kan via New Energy TV of via de nieuwe site New Energy for Europe.


 New Energy TV

LINKS OVER ONS
CONDITIES CONTACT
U bent ingeschreven als {%address%}. Klik hier om u uit te schrijven.