New-Energy.tv

NEW-ENERGY.TV NIEUWSBRIEF


Na 10 jaar stilstand biedt het regeerakkoord een nieuwe impuls voor duurzame energie. Dat zegt Monique van Eijkelenburg, directeur Strategie bij de Duurzame Energie Koepel in een uitgebreid interview met New-Energy TV.

De duurzame energiesector is opgetogen over de heldere beleidsintenties in het verse regeerakkoord om nu serieus werk te maken van de verduurzaming van de energievoorziening. De Duurzame Energie Koepel ziet voldoende aanknopingspunten om de verhoogde doelstelling tot 16% duurzame energie in 2020 in eigen land op te wekken.

Ook vindt de sector de doelstelling van 100% duurzame opwekking in 2050 realistisch. Net als in veel andere EU landen kan verhoogde eigen duurzame energieproductie leiden tot een sterke economische impuls. Het maakt tegelijkertijd de energierekening voor burgers en bedrijven stabiel en voorspelbaar tegen de achtergrond van de onzekere toekomstige kosten van fossiele energiebronnen.

De sector realiseert zich dat er slechts bescheiden overheidsmiddelen beschikbaar zijn voor ondersteuning voor het bereiken van de doelstelling. Met het vereenvoudigen van de regelgeving, verschuiving in de fiscaliteit en het versterken van de rol van investeerders in de duurzame energie zoals genoemd in het regeerakkoord is een aanzienlijke groei van duurzame energieopwekking realiseerbaar. Om toch de doelstelling te bereiken biedt het regeerakkoord, volgens de Duurzame Energie Koepel, voldoende aanknopingspunten. Zo zal de regelgeving eenvoudiger worden, zal de fiscaliteit verschuiven en wordt de rol van investeerders in duurzame energie versterkt. Zo kan in de komende jaren een aanzienlijke groei van duurzame energieopwekking in Nederland gerealiseerd worden. Zie verder ook de site van de Duurzame Energie Koepel.

Linken naar deze film? Kopieer: http://www.new-energy.tv/laatste_nieuws/regeerakkoord_nieuwe_impuls_voor_de.html
New Energy TV

LINKS OVER ONS
CONDITIES CONTACT
U bent ingeschreven als {%address%}. Klik hier om u uit te schrijven.